Univerziteti

Fakultet za strane jezike

Palmira Toljatija 3
11070 Beograd
+381(0)11/2699-039
http://fsj.alfa.edu.rs
Matična ustanova
Alfa BK Univerzitet
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2011. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet za strane jezike osnovan je 24.11.2005. godine kao visokoškolska ustanova u okviru Univerziteta “Braća Karić”. Osim činjenice da ima više stotina studenata, kvalifikovane predavače i nastavno osoblje, stručno rukovodstvo i efikasnu studentsku službu, Fakultet za strane jezike se može pohvaliti i studijskim programima koji ispunjavaju najviše standarde, kao i novom, savremenom tehnikom kojom raspolaže, sve u svrsi edukacije budućih generacija anglista.

Misija Fakulteta za strane jezike je obezbeđivanje visokokvalitetnog stručnog kadra – filologa anglista, a pošto za ovo deficitarno zanimanje postoji i veliki interes u javnosti.

Fakultet za strane jezike (FSJ) Alfa BK univerziteta u Beogradu obrazuje visoko kvalitetne stručnjake iz oblasti stranih jezika i književnosti. Smatramo da profil savremenog filologa zahteva znanje stranog jezika sa težištem na savremenom jeziku za potrebe različitih struka i zanimanja, poslovnog stranog jezika, prevođenja, kao i poznavanje metodike nastave stranog jezika, uključujući potrebna pedagoško-psihološka znanja. Sve to obezbeđuje našim studentima visok izlazni kvalitet i prestižnu konkurentnost na tržištu rada ne samo u našoj zemlji, nego i u širim regionalnim i evropskim okvirima.

Programi>
Isturena odeljenja>