Univerziteti

Fakultet za sport

Đorđa Stanojevića 14
11070 Beograd
+381(0)11/404-40-50
info@fzs.edu.rs
www.fzs.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Trendovi razvoja sporta i neophodnost obrazovanja sportskih stručnjaka, kao i interesi nacionalnog sporta, nametnuli su potrebu za osnivanjem Fakulteta za sport u Beogradu, koji ima za cilј uspostavlјanje visokih stručnih, naučnih i pedagoških, a time i akademskih standarda, usaglašenih sa razvijenim visokoškolskim sistemima Evrope i Bolonjskom deklaracijom, istovremeno negujući najbolјe osobine tradicionalnog srpskog obrazovnog sistema.

Fakultet za sport u Beogradu, kao nova ustanova iz oblasti visokog obrazovanja i jedina čija je matična oblast isklјučivo sport, osnovan je privatnim kapitalom, poseduje dozvolu za rad br. 612-00-01629/2019-06 od 11.10.2019. godine izdatu od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, registrovan je kod Privrednog suda u Beogradu rešenjem br. 1 Fi 324/2012 od 11.09.2012. godine. Fakultet posluje, sa svojstvom pravnog lica, u okviru integrisanog Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ iz Beograda.

Odlukom republičke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine, Fakultet ima akreditovana tri studijska programa četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, kojima su unapređeni prethodni trogodišnji programi.

 

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
MENADŽMENT U SPORTU Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
SPORTSKO NOVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
TRENER U SPORTU Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
MENADŽMENT U SPORTU Akademske Master studije 1 godina 2014.
MENADŽMENT U TURIZMU I REKREACIJI Akademske Master studije 1 godina 2014.
TRENER U SPORTU Akademske Master studije 1 godina 2016.
Isturena odeljenja>