Univerziteti

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Dositeja Obradovića bb
38218 Leposavić
+381(0)28/2884-700
dif@pr.ac.rs
www.dif.pr.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Kosovskomitrovački okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Misija fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću je školovanje stručnih kadrova u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Sveobuhvatni zadatak fakulteta je da kroz dobro koncipirane i savremene programe, stvori visokostručne kadrove kao i da učestvuje u izradi naučno-istraživačkih projekata koji će obuhvatiti probleme u oblasti fizičkih aktivnosti. Konstantno se teži unapređenju teorije i prakse same primene fizičke aktivnosti uz saradnju sa drugim visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Akademske Master studije 1 godina 2014.
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Akademske Master studije 1 godina 2016.
Isturena odeljenja>