Univerziteti

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Visokog Stevana 2
11000 Beograd
+381(0)11/218-30-36
info@fasper.bg.ac.rs
www.fasper.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1975.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – FASPER je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Na ovom fakultetu se mogu pohađati osnovne, master, specijalističke i doktorske studije.

Veliki broj smerova ove ustanove integriše razne naučne oblasti psiholoških, medicinskih, socioloških, pedagoških i drugih nauka. Od osnivanja ovog fakulteta diplomiralo je preko 5000 studenata. Studijski programi se ostvaruju kroz predavanja, vežbe, konsultacije i stručnu praksu. Svi nastavni programi na ovom fakultetu obuhvataju društvene, metodološke, opšte stručne i uže stručne nastavne sadržaje.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
DEFEKTOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
LOGOPEDIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
DEFEKTOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
LOGOPEDIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU Akademske Master studije 1 godina 2014.
DEFEKTOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
LOGOPEDIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>