Univerziteti

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad
+381(21)/472-7884
office@fpps.edu.rs
www.fpps.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
2006.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije
O fakultetu>

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je akreditovana visokoškolska ustanova koja organizuje osnovne akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika i Poslovna psihologija, kao i master akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika; Poslovna psihologija i Psihoterapija.

Izuzetnim nastavnim kadrom, savremenim konceptom nastave i brigom o svojim studentima, Fakultet se tokom više od deset godina postojanja pozicionirao kao jedna od vodećih nezavisnih institucija u polju obrazovanja.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić broji više od sto stalno zaposlenih i honorarnih profesora i asistenata na pet studijskih programa, kao i oko 1400 studenata u oba nastavna centra – Novom Sadu i Nišu. Od 2006. do danas fakultetsko obrazovanje na našoj instituciji je uspešno završilo preko 2.000 studenata od kojih je skoro polovina stekla i master zvanje na našem fakultetu.

Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Negujemo individualni princip studiranja i rad u malim grupama s akcentom na praktičnu primenu znanja. Naši studenti studiraju u savremeno opremljenim objektima u Novom Sadu i Nišu, prilagođenim za potrebe pojedinačnih programa.

Pored redovne nastave, Fakultet organizuje brojna predavanja, tribine i naučne skupove koji predstavljaju izuzetan doprinos ne samo našim studentima, već i široj naučnoj zajednici. Kroz vannastavne delatnosti smo postali mesto razmene ideja, prostor koji podstiče naučni pristup, razgovor i debatu o značajnim društvenim temama.

Bogata izdavačka delatnost Fakulteta beleži preko sto naslova udžbeničke literature, monografija i periodike iz polja društveno-humanističkih nauka.

Posebno smo posvećeni brizi o našim studentima. Naš cilj je da naši studenti dobiju vrhunsko obrazovanje, ispune svoje potencijale i aspiracije i uspešno se pripreme za buduća zaposlenja i poduhvate.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BEZBEDNOST I KRIMINALISTIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ENGLESKI JEZIK Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
POSLOVNA PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
PRAVO Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
BEZBEDNOST Akademske Master studije 1 godina 2020.
ENGLESKI JEZIK Akademske Master studije 1 godina 2020.
MULTIDISCIPLINARNE FORENZIČKE STUDIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
POSLOVNA PSIHOLOGIJA Akademske Master studije 2 godine 2020.
PRAVO Akademske Master studije 2 godine 2020.
PSIHOTERAPIJA Akademske Master studije 2 godine 2020.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Niš ENGLESKI JEZIK Akademske Osnovne studije 4 godine Akreditovan
Niš KRIMINALISTIKA I BEZBEDNOST Akademske Osnovne studije 4 godine Akreditovan
Niš PRAVO Akademske Osnovne studije 3 godine Akreditovan