Univerziteti

Fakultet za poslovne studije

Goce Delčeva 8
11070 Beograd
+381(0)11/22-03-029
infofps@megatrend.edu.rs
http://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-z...
Matična ustanova
Megatrend univerzitet
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1998.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet za poslovne studije omogućava da ovladate znanjem, razvijete veštine i poslovne sposobnosti na svim nivoima visokog obrazovanja – osnovne poslovne strukovne studije, osnovne akademske studije ekonomskih nauka, diplomske akademske studije (master) i doktorske studije.

Svi naši programi su akreditovani – što potvrđuje aktuelnost i kvalitet obrazovanja na našem univerzitetu. Fakultet s ponosom ističe činjenicu da je tržište rada prepoznalo i vrednovalo obrazovne profile koje nudimo. Svi naši diplomirani studenti, a njih je više od četiri hiljade – rade. Oni su potvrdili stečeno znanje tako što su se zaposlili u nekom od srpskih ili međunarodnih preduzeća i razvijaju pristojne karijere.

Mnogi studenti nastavljaju obrazovanje na eminentnim svetskim univerzitetima. Neki od njih tamo započinju uspešne poslovne i akademske karijere, kao nastavnici na fakultetima ili profesionalci u različitim preduzećima. Zbog toga je naš ALUMNI – KLUB, čijim aktivnostima bivši studenti održavaju tesnu vezu sa svojim fakultetom, ispunjen adresama sa svih kontinenata. Ta porodica stalno se uvećava.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
POSLOVNE STRUKOVNE STUDIJE Strukovne Osnovne studije 4 godine 2015.
POSLOVNE STUDIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
POSLOVNE STUDIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
POSLOVNE STUDIJE Akademske Master studije 1 godine 2015.
EKONOMSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2016.
Isturena odeljenja>