Univerziteti

Fakultet za poslovne studije i pravo

Staro sajmište 29
11070 Beograd
+381(0)11/3131-246
info@fpsp.edu.rs
www.fpsp.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2018. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet za poslovne studije i pravo obrazuje studente na tri nivoa studija, kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Studenti pohađaju nastavu koja se odvija uz pomoć savremenih nastavnih sredstava, primenom modernih metoda u nastavi. Svi studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju školu i koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit podrazumeva test opšte kulture.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BEZBEDNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
BEZBEDNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
MEĐUNARODNA BEZBEDNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2014.
ORGANIZACIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2013.
PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2016.
PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
MENADŽMENT I BIZNIS Akademske Doktorat 3 godine 2013.
PRAVO I EKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2016.
Isturena odeljenja>