Univerziteti

Fakultet za menadžment

Park šuma Kraljevića bb
19000 Zaječar
+381(0)19/430-800
info@fmz.edu.rs
www.fmz.edu.rs
Matična ustanova
Megatrend univerzitet
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Zaječarski okrug
Godina osnivanja
1997.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet za menadžment u Zaječaru osnovan je 1997. godine kao prvi privatni fakultet u Istočnoj Srbiji, i deo je Megatrend univerziteta iz Beograda. Megatrend univerzitet je danas najveći privatni univerzitet koji u svom sastavu ima 12 fakulteta i Institut za nove tehnologije. Godinu dana pre osnivanja Fakulteta za menadžment  u Zaječaru, počela je sa radom Viša škola za menadžment.

Fakultet za menadžment nastao je iz potrebe za školovanjem visokostručnih kadrova sa područja Istočne Srbije.  Osnivač Fakulteta je prof. dr Mića Jovanović, dobitnik svetskih priznanja za razvoj visokog obrazovanja. Fakultet za menadžment, od svog osnivanja do danas obrazuje kadrove iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta. Diplomirani studenti uspešno rade i primenjuju stečena znanja u privatnim i državnim kompanijama i javnoj upravi. Jedan broj diplomiranih studenata danas radi u zemljama Evropske unije, SAD, Kanadi, a najbolji studenti fakulteta koji su stekli akademsko zvanje doktora nauka, danas su nastavnici u ovoj visokoškoskoj ustanovi.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIZNIS I MENADŽMENT Strukovne Osnovne studije 3 godine 2015.
BIZNIS I MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
BIZNIS I MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
POSLOVNA INFORMATIKA Strukovne Osnovne studije 4 godine 2019.
EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
EKONOMIJA I MENADŽMENT PRIRODNIH RESURSA Akademske Doktorat 4 godine 2017.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Požarevac EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
Požarevac EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 1 godina 2016.