Univerziteti

Fakultet za menadžment

Njegoševa 1a
21205 Sremski Karlovci
+381(0)21/21-551-85
info@famns.edu.rs
www.famns.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Sremski okrug
Godina osnivanja
2001.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet za menadžment je vodeća institucija za visoko obrazovanje na Balkanu. Sa ponosom predstavljamo naš programe, koji su odgovorni za stvaranje i održavanje obrazovnog standarda koji se smatra merilom za fakultete iz srodnih oblasti rada.

Tim stručnih stručnjaka ima praktična i teorijska znanja o aktuelnim problemima u svetu poslovanja. Osnovni cilj je da razvijemo studente koji su sposobni da se suoče sa svakodnevnim problemima sa kojima se sreću, ili će se sresti, u svom domenu rada. Kroz učenje usmereno na sticanje veština za rešavanje problema, studenti će dobiti priliku da steknu kompetencije koje karakterišu poslovne lidere širom sveta.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
MENADŽMENT U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
MENADŽMENT U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
MENADŽMENT U MEDIJIMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
MENADŽMENT U MEDIJIMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
MENADŽMENT JAVNIH NABAVKI Akademske Osnovne studije 1 godina 2016.
MENADŽMENT U ZDRAVSTVU Akademske Osnovne studije 1 godina 2020.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 1 godina 2016.
STRATEGIJSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 2 godine 2013.
POSLOVNI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Pančevo INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.