Univerziteti

Fakultet za medije i komunikaciju

Karađorđeva 65
11000 Beograd
+381(0)11/26-26-474
fmk@singidunum.ac.rs
www.fmk.singidunum.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet Singidunum
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

U centru Beograda, postoji mesto gde studenti, profesori i saradnici zajednički pomeraju granice mogućeg.

FMK je nova škola mišljenja u oblasti društveno-humanističkih nauka i umetnosti. Škola koja povezuje teorije i savremene prakse, podstiče akademsku argumentaciju i kreativno stvaralaštvo, i otvara slobodnu razmenu ideja. Smatramo da obrazovanje ima za cilj da oslobodi kreativne impulse pojedinca, osposobi ga da razume svet koji se neprestano menja i omogući mu da aktivno učestvuje u oblikovanju savremenog društva. Kroz proces obrazovanja želimo da vrednosti jednakosti, deljenja i solidarnosti postanu naša budućnost.

Fakultet za medije i komunikacije je nezavisna obrazovna institucija osnovana 2006. godine u okviru Univerziteta Singidunum – prvog akreditovanog privatnog univerziteta u Srbiji. Na Fakultetu studenti stiču znanja iz oblasti medija i komunikacija, digitalnih umetnosti, psihologije, socijalnog rada, politike i humanistike. Kurikulumi su proizvod iskustva poznatih profesora i nove energije mladih istraživača. Rezultati ovakve saradnje su inovativni metodi nastave i stalno uvođenje novih kurseva (poput iskustvenih grupa na psihologiji i socijalnom radu i dizajna igara na studijama digitalnih umetnosti) koji prate razvoj disciplina u svetu. Studenti FMK prolaze tokom školovanja kroz obaveznu praksu koju obezbeđuje fakultet. Ovakvom kombinacijom teorijskih i praktičnih znanja koje nudi fakultet, studenti postaju kadri da obavljaju najizazovnije poslove u domenima koje studiraju. Fakultet neguje politiku otvorenih vrata za sve one koji žele da se upoznaju sa profesorima, programima i načinom rada ove institucije. U skladu sa posebnim epidemiološkim merama, organizujemo otvoreni ekran svake subote od 11 do 12 časova.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
DIGITALNE UMETNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
KOMUNIKACIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
NOVINARSTVO I STUDIJE MEDIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SOCIJALNI RAD Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
STUDIJE POLITIKE: SVET, ODNOSI, ZAJEDNICE Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
DIGITALNE UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2013.
KOMUNIKACIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU Akademske Master studije 1 godina 2015.
MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
PRIMENJENA PSIHOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
PROIZVODNJA TV SERIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
SOCIJALNI RAD Akademske Master studije 1 godina 2014.
STUDIJE SAVREMENE TRANSDISCIPLINARNE HUMANISTIKE I TEORIJE UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2016.
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA Akademske Master studije 1 godina 2015.
TRANSDISCIPLINARNE STUDIJE SAVREMENE UMETNOSTI I MEDIJA Akademske Doktorat 3 godine 2016.
Isturena odeljenja>