Univerziteti

Fakultet za kompjuterske nauke

Bulevar umetnosti 29
11070 Beograd
+381(0)11/21-45-464
infofkn@megatrend.edu.rs
www.fkn.edu.rs/index.php
Matična ustanova
Megatrend univerzitet
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2009. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

U našoj zemlji, ali i u svetu, potreba za kadrovima iz oblasti informatike je velika. Bez obzira na ekonomsku krizu, stručnjaci iz oblasti programiranja, operativnih sistema, računarskih mreža, baza podataka, računarske grafike i aplikativnog softvera će uvek brzo i lako da dolaze do dobro plaćenog posla. Fakultet za kompjuterske nauke generiše upravo ovaj tip kadrova kroz jedinstven studijski program na osnovnim, master i doktorskih studijama, koji je potpuno usaglašen sa preporukama jedinog svetskog standarda iz oblasti računarstva Computing Curricula 2013 (CC2013) – IEEE Computer Society and ACM Association for Computing Machinery.

Osim jedinstvenog studijskog programa, Fakultet za kompjuterske nauke pruža najsavremenije metode rada u nastavi i vrhunske predavače iz ove oblasti. Tokom studiranja studenti imaju mogućnost da steknu više svetskih priznatih IT sertifikata najpoznatijih vendora kao što su Microsoft, HP, CompTIA, Oracle, IBM. Studentima završnih godina pruža se mogućnost da u skladu sa svojim preferencijama i uspehom tokom studija obavljaju praksu u najuspešnijim domaćim i stranim kompanijama.

Zajedničke doktorske studije sa Univerzitetom Primorska iz Slovenije, akreditovanim u EU, dodeljuju dve doktorske diplome kao da su studije nezavisno završene na oba univerziteta. Među viziting profesorima koji aktivno rade sa našim doktorantima i dolaze u Beograd nalaze se najpoznatiji naučnici iz sveta (London, Peking, Mičigen)

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Master studije 1 godina 2015.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>