Univerziteti

Fakultet za inženjerski menadžment

Bulevar Vojvode Mišića 43
11000 Beograd
+381(0)11/41-40-420
office@fim.rs
www.fim.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2019. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije
O fakultetu>

Fakultet za inženjerski menadžment je osnovala grupa mladih priznatih naučnika, koji su stekli zvanja na poznatim svetskim Univerzitetima i vratili se u Srbiju kako bi preneli najbolje i najsavremenije akademske programe.

Profesori sa Univerziteta Cambridge, London, Stanford, Potsdam, Cornell i Rutgers prenose najsavremenije metode učenja i veštine koje će budućim evropskim generacijama biti potrebne.

Institucija nudi programe osnovnih, master i doktorskih studija.

Fakultet je prva visokoškolska institucija čije je programe priznalo Društvo inženjerskog menadžmenta Srbije i ima ustanovljenu tehničku saradnju sa najelitnijm inženjerskim preduzećima u oblastima inženjeringa, informatike i telekomunikacija u Srbiji, koja je od direktne koristi studentima.

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, na Fakultetu se organizuju osnovne akademske studije, diplomske akademske studije i doktorske studije i u sastavu je univerziteta Union „Nikola Tesla“ u svojstvu nezavisnog pravnog lica.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
UMETNIČKA IGRA Akademske Osnovne studije 3 godine 2016.
EKONOMIKA I MENADŽMENT ENERGETIKE Akademske Master studije 1 godina 2016.
INŽENJERING I MENADŽMENT BEZBEDNOSNO-INFORMACIONIH SISTEMA Akademske Master studije 1 godina 2015.
MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2016.
MENADŽMENT U INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA Akademske Master studije 1 godina 2013.
UMETNIČKA IGRA Akademske Master studije 2 godine 2016.
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INDUSTRIJA 4.0 Akademske Master studije 1 godina 2019.
UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS Akademske Doktorat 3 godine 2019.
UPRAVLJANJE OTPADOM Akademske Doktorat 3 godine 2019.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Vranje INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Vranje UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Akademske Master studije 1 godina 2014.
Vranje UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INDUSTRIJA 4.0 NA SRPSKOM JEZIKU Akademske Master studije 1 godina 2019.
Vrbas INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
Vrbas INŽENJERING I MENADŽMENT BEZBEDNOSNO-INFORMACIONIH SISTEMA Akademske Master studije 1 godina 2016.