Univerziteti

Fakultet za informacione tehnologije

Palmira Toljatija 3
11070 Beograd
+381(0)11/2606-380
info@alfa.edu.rs
http://alfa.edu.rs/fit
Matična ustanova
Alfa BK Univerzitet
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
O fakultetu>

Današnje proizvodno–poslovne sisteme karakteriše brz razvoj nauke, tehnike tehnologije i novih metoda upravljanja. Zato je današnje upravljanje poslovnim sistemima postalo složeno i ostvaruje se na principu novih metoda i tehnika koje se zasnivaju na modernoj koncepciji menadžmenta. Upravljanje današnjim poslovanjem u sve turbulentinijm uslovima privređivanja, iz tih razloga, bazira se na rarazvojnoj, modernoj koncepciji menadžmenta. Ovo tim pre što su nagla pojava novih proizvoda i usluga, savremeno tržište i izbirljiv kupac, uslovili moderan sistem upravljanja koji je podržan računarstvom i tehnikom.

Iz tih razloga Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo treba da obrazuje takav kadar koji će biti sposoban da odgovori izazovima nacionalnog i internacionalnog okruženja u domenu upravljanja i efikasnog poslovanja proizvodno-poslovnih sistema. Na osnovu tih pretpostavki budući menadžeri, preduzetnici i poslovni ljudi imaće šansu i mogućnost kreativnog izražavanja na strateškom i operativnom nivou. To, pre svega, omogućava dobro odabrani nastavni plan i program koje će studenti realizovati u toku studija.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2016.
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Doktorat 3 godine 2019.
Isturena odeljenja>