Univerziteti

Fakultet za hotelijerstvo i turizam

Vojvođanska 5a
36210 Vrnjačka Banja
+381(0)36/515 00 24
hitvb@kg.ac.rs
www.hit-vb.kg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Raški okrug
Godina osnivanja
2011.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2013. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji osnovan je 2011. godine i u sastavu je Univerziteta u Kragujevcu. Organizuje osnovne akademske studije na programu Hotelijerstvo i turizam i master akademske studije na programima Menadžment u hotelijerstvu i Menadžment u turizmu. Cilj fakulteta je da obrazuje visokostručan kadar za međunarodno tržište, kao i da unapredi znanja iz oblasti hotelijerstva i menadžmenta u Jugoistočnoj Evropi.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
GASTRONOMSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
ZDRAVSTVENI TURIZAM Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
HOTELIJERSTVO I TURIZAM Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
ZDRAVSTVENI TURIZAM Akademske Master studije 1 godina 2016.
MENADŽMENT U TURIZMU Akademske Master studije 1 godina 2013.
MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU Akademske Master studije a godina 2013.
MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU I TURIZMU Akademske Doktorat 3 godine 2016.
Isturena odeljenja>