Univerziteti

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Danijelova 32
11000 Beograd
+381(0)11/309-3242
http://ffkms.singidunum.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet Singidunum
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Osnovni zadaci Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu su da kroz realizaciju studijskih programa, na osnovnim i master akademskim studijama za fizičko vaspitanje i sport, i menadžment u sportu, formira odgovarajuće akademske profile stručnjaka koji će svojim radom doprineti postizanju visokih rezultata u oblastima fizičkog vaspitanja, sporta i menadžmenta. Kao poseban zadatak koji je Fakultet sebi zadao je i školovanje kadrova za rad sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, kao i rad sa decom sa posebnim potrebama. Uvođenjem novih programskih sadržaja koji su u dosadašnjoj i postojećoj praksi bili zanemareni, Fakultet će svojim radom i praksom doprineti da se poboljša i unapredi korišćenje telesne aktivnosti u cilju opšteg psihofizičkog i socijalnog razvoja dece.

Fakultet je od svog osnivanja sebi definisao jasne ciljeve:

  • da kroz obrazovni proces, utemeljen na osnovnim zadacima, ciljevima i sadržajima studijskih programa, osposobi studente za planiranje, organizovanje, realizaciju i kontrolu stručnog rada u obrazovnim i predškolskim ustanovama, sportskim i drugim organizacijama, klubovima u svim granama i vrstama savremenog sporta.
  • da realizacijom svojih studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama, objedinjuje obrazovni, naučni i stručni rad u jedinstven savremeni nastavni proces visokog obrazovanja, čime na sistematski način doprinosi stalnom unapređivanju kvaliteta nastavnog procesa, zadovoljavanju potreba i zahteva studenata i društva u celini.

Osnovna misija Fakulteta da obrazuje visoko kvalitetan kadar za rad u fizičkom vaspitanju, sportu i menadžmentu u sportu, koji će primenom svojih stečenih znanja, veština i sposobnosti doprineti: unapređenju i povećanju efekata razvoja mladih kroz plansko i sitematsko korišćenje fizičkih aktivnosti dece, mladih sportista i odraslih, i naučno istraživačkom radu u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i menadžmenta u sportu i primeniti naučno istraživačka saznanja u praksi.

 

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
MENADŽMENT U SPORTU Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
MENADŽMENT U SPORTU Akademske Master studije 1 godina 2015.
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Akademske Master studije 1 godina 2015.
Isturena odeljenja>