Univerziteti

Fakultet za evropske pravno-političke studije

Narodnog fronta 53
21000 Novi Sad
+381(0)21/417-633
office@fepps.edu.rs
www.fepps.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Edukons
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. god. Prva generacija studenata je upisana 2006. godine. Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije (smer političkih nauka). U akademskoj 2016/2017. godini Fakultet upisuje studente na prvu, drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih, kao i na prvu i drugu godinu master akademskih studija.

Fakultet i svi studijski programi na njemu su akreditovani kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Na osnovu saglasnosti Komisije za akreditaciju i Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, kao i rešenja br. 612-00-489/2004-04 Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Sekretarijat za obrazovanje Autonomne Pokrajine Vojvodine je dozvolu za rad dao svoim rešenjem br. 106-022-00719/2005-01 kojim je utvrdio da su ispunjeni kadrovski, prostorni, tehnički i drugi propisani uslovi za rad Fakulteta

 

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
POLITIKOLOGIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
POLITIKOLOGIJA Akademske Master studije 2 godine 2013.
PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
Isturena odeljenja>