Univerziteti

Fakultet veterinarske medicine

Bulevar oslobođenja 18
11000 Beograd
+381(0)11/36-15-436
dekanat@vet.bg.ac.rs
www.vet.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1936.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet veterinarske medicine osnovan je 1936. godine i prvi put je upisano 149 studenata. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata na tri nivoa studija, kroz integrisane akademske, specijalističke akademske i doktorske akademske studije. Srpska akademija nauka i umetnosti u svom sastavu ima i pet članova koji su ujedno i profesori na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
VETERINARSKA MEDICINA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
ANIMALNA BIOTEHNOLOGIJA U REPRODUKCIJI Akademske Specijalističke studije 1 godina 2019.
VETERINARSKA MEDICINA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
VETERINARSKA MEDICINA Akademske Integrisane studije 6 godina 2014.
Isturena odeljenja>