Univerziteti

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
+381(0)21/48-520-55
ftndean@uns.ac.rs
www.ftn.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1960.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je državni fakultet osnovan 1960. godine. Prema broju studenata na sva tri nivoa, on je danas i najveći fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Na 13 departmana ovaj fakultet realizuje 88 studijskih programa. Nastavni program je usklađen sa Bolonjskom deklaracijom.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ANIMACIJA U INŽENJERSTVU Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ARHITEKTURA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ELEKTROENERGETIKA - OBNOVLJIVI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE Strukovne Osnovne studije 3 godine 2013.
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Strukovne Osnovne studije 3 godine 2013.
ELEKTROTEHNIKA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2020.
ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU - ZSP Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INŽENJERSTVO INFORMACIONIH SISTEMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
INFORMACIONI INŽENJERING Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
MERENJE I REGULACIJA Akademske Osnovne studije 1 godina 2020.
MEHANIZACIJA I KONSTRUKCIONO MAŠINSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
MEHATRONIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
POŠTANSKI SAOBRAĆAJ I TELEKOMUNIKACIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
PRIMENJENO SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
PROIZVODNO MAŠINSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
SAOBRAĆAJ I TRANSPORT Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
SOFTVERSKE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Strukovne Osnovne studije 3 godine 2020.
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
TEHNIČKA MEHANIKA I DIZAJN U TEHNICI Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
UPRAVLJANJE RIZIKOM OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ČISTE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
MERENJE I REGULACIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
ANIMACIJA U INŽENJERSTVU Akademske Master studije 1 godina 2020.
ARHITEKTURA Akademske Master studije 1 godina 2020.
BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2020.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN Akademske Master studije 1 godina 2020.
DIGITALNE TEHNIKE, DIZAJN I PRODUKCIJA U ARHITEKTURI Akademske Master studije 1 godina 2020.
ELEKTROTEHNIKA Strukovne Master studije 2 godine 2020.
ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA Akademske Master studije 1 godina 2020.
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2019.
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO - NAPREDNE INŽENJERSKE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2013.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2019.
INŽENJERSKI MENADŽMENT MBA Strukovne Master studije 2 godine 2019.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2020.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU Akademske Master studije 1 godina 2020.
INŽENJERSTVO INOVACIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
INŽENJERSTVO INFORMACIONIH SISTEMA Akademske Master studije 1 godina 2020.
INŽENJERSTVO TRETMANA I ZAŠTITE VODA Akademske Master studije 2 godine 2020.
INFORMACIONI I ANALITIČKI INŽENJERING Akademske Master studije 1 godina 2015.
INFORMACIONI INŽENJERING Akademske Master studije 1 godina 2015.
MATEMATIKA U TEHNICI Akademske Master studije 1 godina 2020.
MEHANIZACIJA I KONSTRUKCIONO MAŠINSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
MEHATRONIKA Akademske Master studije 1 godina 2020.
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM Akademske Master studije 1 godina 2020.
POŠTANSKI SAOBRAĆAJ I TELEKOMUNIKACIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
PRIMENJENO SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
PROIZVODNO MAŠINSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
PROIZVODNO MAŠINSTVO Strukovne Master studije 2 godine 2020.
RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2020.
SAOBRAĆAJ I TRANSPORT Akademske Master studije 1 godina 2020.
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
SCENSKA ARHITEKTURA I DIZAJN Akademske Master studije 1 godina 2020.
SCENSKA ARHITEKTURA I TEHNIKA Akademske Master studije 1 godina 2020.
TEHNIČKA MEHANIKA I DIZAJN U TEHNICI Akademske Master studije 1 godina 2020.
UPRAVLJANJE RIZIKOM OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA Akademske Master studije 1 godina 2020.
ČISTE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
ANIMACIJA U INŽENJERSTVU Akademske Doktorat 3 godine 2020.
ARHITEKTURA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN Akademske Doktorat 3 godine 2020.
ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO, INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Doktorat 3 godine 2019.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU Akademske Doktorat 3 godine 2020.
INŽENJERSTVO INFORMACIONIH SISTEMA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
MATEMATIKA U TEHNICI Akademske Doktorat 3 godine 2020.
MAŠINSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
MEHATRONIKA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
SAOBRAĆAJ Akademske Doktorat 3 godine 2020.
SCENSKI DIZAJN Akademske Doktorat 3 godine 2020.
TEHNIČKA MEHANIKA Akademske Doktorat 3 godine 2013.
UPRAVLJANJE RIZIKOM OD KATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA Akademske Doktorat 3 godine 2019.
ARHITEKTURA Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2013.
GEODEZIJA I GEOMATIKA Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2013.
ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Strukovne Specijalističke studije 1 godina 2013.
ENERGETIKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2013.
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU Akademske Specijalističke studije 1 godina 2013.
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2013.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2019.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Strukovne Specijalističke studije 1 godina 2013.
INŽENJERSKI MENADŽMENT - MBA Strukovne Specijalističke studije 2 godina 2013.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2013.
Isturena odeljenja>