Univerziteti

Fakultet tehničkih nauka

Kneza Miloša 7
38220 Kosovska Mitrovica
+381(0)28/425-320
office@ftnkm.rs
http://ftnkm.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Kosovskomitrovački okrug
Godina osnivanja
2001.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Osnovan 2001. godine od strane vlade Republike Srbije. FTN u Kosovskoj Mitrovici je visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Prištini. Fakultet u svom vlasništvu ima računarski centar, kome je cilj da obezbedi izvođenje nastave na savremenom nivou. U svom sklopu sadrži i biblioteku, koja je opremljena stručnom literaturom. Nastava se odvija na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ARHITEKTURA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
MAŠINSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
RUDARSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ARHITEKTURA Akademske Master studije 1 godina 2014.
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2017.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU Akademske Master studije 1 godina 2014.
MAŠINSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
RUDARSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1godina 2014.
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIRODNIH KATASTROFA Akademske Master studije 1 godina 2018.
ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
MAŠINSKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
ODRŽIVOST I OTPORNOST GRAĐENE SREDINE Akademske Specijalističke studije 1 godina 2017.
Isturena odeljenja>