Univerziteti

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Blagoja Parovića 156
11030 Beograd
+381(0)11/35-31-000
dekanat@fsfv.bg.ac.rs
www.dif.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je državna visokoškolska ustanova osnovana 1946. godine. Nastava se organizuje na nivoima osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih akademskih studija. Zgrada u kojoj se nalazi ova obrazovna ustanova građena je 6 godina, počev od 1962. godine.

Fakultet raspolaže sa: salom za vežbanje, dva veća i dva manja amfiteatra sa kompletnom opremom, dve klasične učionice i dve specijalizovane učionice za informatiku i grupu medicinskih predmeta. Svečana sala i sala dekanata koriste se često za odbrane diplomskih radova. Čitaonica se nalazi u okviru biblioteke i raspolaže sa umreženim računarima.

Fakultet raspolaže i sa otvorenim terenom za fudbal, borilištem za atletiku koje se može koristiti i kao rukometno, odbojkaško i košarkaško igralište. Studentima su na raspolaganju i 4 otvorena teniska terena sa šljakastom podlogom od čega se dva pokrivaju balon salom tokom zimskog perioda.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
REKREACIJA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2015.
SPORT Strukovne Osnovne studije 3 godine 2015.
FIZIČKO VASPITANjE I SPORT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
FIZIČKO VASPITANjE I SPORT Akademske Master studije 1 godina 2014.
EKSPERIMENTALNE METODE ISTRAŽIVANjA HUMANE LOKOMOCIJE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
SPORT Strukovne Specijalističke studije 1 godina 2016.
Isturena odeljenja>