Univerziteti

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Lovćenska 16
21000 Novi Sad
+381(0)21/450-188
fsfv@uns.ac.rs
www.fsfvns.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1974.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu razvio se sedamdesetih godina usled velike potrebe za nastavnim kadrom ovog tipa. Fakultet fizičke kulture osnovan je 1974. godine. Utvrđena delatnost ovog Fakulteta bila je obrazovanje nastavnika fizičkog vaspitanja u školama, obrazovanje stručnjaka za rad u sportskim organizacijama i stručnjaka za organizaciju i sprovođenje rekreacije u privrednim i drugim organizacijama. Neki od prioriteta ove obrazovne ustanove jesu stručni i naučno-istraživački rad u oblasti fizičke kulture, obrazovanje i usavršavanje stručnjaka u ovoj oblasti, kao i podizanje nastavnog i naučnog podmlatka Fakulteta. Fakultet fizičke kulture promenio je naziv u Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2006. godine.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
MENADŽER U SPORTU Strukovne Osnovne studije 3 godine 2015.
PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
TRENER U SPORTU Strukovne Osnovne studije 3 godine 2015.
MASTER PROFESOR FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA Akademske Master studije 1 godina 2015.
FIZIČKO VASPITANJE, FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE Akademske Master studije 1 godina 2017.
FIZIČKO VASPITANJE, SPORT Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>