Univerziteti

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Čarnojevića 10a
18000 Niš
+381(0)18/510-900
bratic@fsfv.ni.ac.rs
www.fsfv.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1999.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Viša pedagoška škola u Nišu osnovana je 1948. godine i ona predstavlja preteču današnjeg Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Ova državna visokoškolska ustanova radi u sklopu Univerziteta u Nišu. Od 2007. godine nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja završilo je više od 2.000 studenata.

Nastava se odvija na 3 nivoa studija kroz: osnovne strukovne, osnovne akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije. Doktorsku disertaciju odbranilo je preko 60 studenta.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
SPORT Strukovne Osnovne studije 3 godine 2014.
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Akademske Master studije 1 godina 2014.
FIZIČKO VASPITANJE I SPORT Akademske Master studije 1 godina 2015.
FIZIČKO VASPITANJE, FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE Akademske Master studije 1 godina 2016.
SPORTSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>