Univerziteti

Fakultet primenjenih nauka

Dušana Popovića 22a
18000 Niš
+381(0)18/278-000
info@fpn.rs
https://www.fpn.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
2020.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Fakultet primenjenih nauka u Nišu je mesto za one koji brinu o kvalitetu svog obrazovanja. Na ovom Fakultetu steći ćete aktuelna znanja i veštine koje će Vas osposobiti za realne potrebe budućeg zanimanja. Studijske programe kreirani su u skladu sa evropskim standardima obrazovanja prateći potrebe tržišta i struke. Akcenat je stavljen na praksu koju studenti obavljaju u eminentim privrednim subjektima i ustanovama sa kojima Fakultet sarađuje. Studenti imaju priliku da uče od vrhunskih predavača sa bogatim nastavno – naučnim i praktičnim iskustvom.

Sa novim ciklusom akreditacije Fakultet je pokrenuo reformu svoje nastavne delatnosti i mnogi pozitivni pomaci su učinjeni kreiranjem novih studijskih programa od strane osnivača Fakulteta.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
NOVI IZVORI ENERGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
SAVREMENE TEHNOLOGIJE HRANE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
Isturena odeljenja>