Univerziteti

Fakultet političkih nauka

Jove Ilića 165
11040 Beograd
+381(0)11/30-92-806 - 810
fpn@fpn.bg.ac.rs
www.fpn.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1968.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet političkih nauka (FPN) – Beograd. Osnovna delatnost ustanove je obrazovna i istraživački rad u oblasti političkih nauka, novinarstva, socijalne politike. Na Fakultetu političkih nauka je zaposleno 90 predavača, a po potrebi se angažuju i dodatni strani i domaći stručnjaci. Na fakultetu je, od svog osnivanja, do danas, diplomiralo preko 8.000 studenata, dok ih je doktoriralo oko 500.

Tokom rada ova obrazovna ustanova izrasla je u cenjeni obrazovni i naučno-istraživački centar. Uspostavljena je saradnja sa brojnim domaćim i stranim naučnim institucijama i univerzitetskim centrima.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
MEĐUNARODNE STUDIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
NOVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
POLITIKOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
KOMUNIKOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
KULTUROLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
NOVINARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - DEMOKRATIJA I DEMOKRATIZACIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - EKOLOŠKA POLITIKA Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - IZBORI I IZBORNE KAMPANjE Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - INTERDISCIPLINARNE MASTER STUDIJE JUGOISTOČNE EVROPE Akademske Master studije 2 godine 2015.
POLITIKOLOGIJA - JAVNA UPRAVA, LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE POLITIKE Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNE STUDIJE Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKA ANALITIKA I DRUŠTVENE PROMENE Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM I PRIVREDNI RAZVOJ Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKO NASILjE I DRŽAVA Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - POLITIKOLOŠKE STUDIJE RELIGIJE Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLITIKOLOGIJA - REGIONALNE MASTER STUDIJE MIRA Akademske Master studije 1 godina 2014.
POLITIKOLOGIJA - STUDIJE RODA Akademske Master studije 1 godina 2015.
SOCIJALNA POLITIKA Akademske Master studije 1 godina 2015.
SOCIJALNI RAD Akademske Master studije 1 godina 2015.
KULTUROLOGIJA - STUDIJE KULTURE I MEDIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
POLITIKOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNE I EVROPSKE STUDIJE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
POLITIKOLOGIJA - SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD Akademske Doktorat 3 godine 2015.
POLITIKOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 4 godine 2019.
POLITIKOLOGIJA - EVROPSKE STUDIJE Strukovne Specijalističke studije 1 godina 2019.
Isturena odeljenja>