Univerziteti

Fakultet pedagoških nauka

Milana Mijalkovića 14
35000 Jagodina
+381(0)35/223-805
pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
www.pefja.kg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Pomoravski okrug
Godina osnivanja
1993.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini je državna visokoškolska ustanova. Fakultet za ciljeve u radu postavlja obrazovanje visokoprofesionalnog prosvetnog kadra, konstantno unapređivanje teorije i prakse vaspitanja i obrazovanja, i razvoj u oblasti naučno-istraživačkog rada. Nastava se organizuje na tri nivoa studija kroz osnovne, master i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
VASPITAČ U DOMOVIMA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
UČITELJ Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
VASPITAČ U DOMOVIMA Akademske Master studije 2 godine 2014.
VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA Akademske Master studije 1 godina 2014.
LIDERSTVO U OBRAZOVANJU Akademske Master studije 1 godina 2015.
OBRAZOVANJE PROFESORA PREDMETNE NASTAVE Akademske Master studije 1 godina 2015.
OBRAZOVNE POLITIKE - ZSP Akademske Master studije 1 godina
UČITELJ Akademske Master studije 1 godina 2014.
METODIKA NASTAVE Akademske Doktorat 3 godine 2016.
Isturena odeljenja>