Univerziteti

Fakultet organizacionih nauka

Jove Ilića 154
11000 Beograd
+381(0)11/395-08-00
dekanat@fon.bg.ac.rs
www.fon.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1969.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet organizacionih nauka (FON) je državna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Osnovan je 1971. godine. FON realizuje nastavu na nivoima osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih, specijalističkih strukovnih, master akademskih i doktorskih akademskih studija.

Fakultet ima sklopljen dogovor o međunarodnoj saradnji sa prestižnim fakultetima u Evropi. Od ukupnog broja studenta koji upišu prvu godinu studija njih oko 80% diplomira na ovoj ustanovi. Danas fakultet ima preko 200 zaposlenih.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
MENADŽMENT I ORGANIZACIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ELEKTRONSKO POSLOVANjE I UPRAVLjANjE SISTEMIMA Akademske Master studije 1 godina 2014.
INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2014.
MEĐUNARODNO POSLOVANjE I MENADŽMENT Akademske Master studije 3 semestra 2016.
MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2014.
MENADŽMENT I ORGANIZACIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
MENADŽMENT U JAVNOM SEKTORU Akademske Master studije 1 godina 2014.
MENADŽMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Akademske Master studije 1 godina 2016.
NAPREDNE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI - ZSP Akademske Master studije 3 semestra 2019.
POSLOVNA ANALITIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
SOFTVERSKO INŽENjERSTVO I RAČUNARSKE NAUKE Akademske Master studije 1 godina 2014.
UPRAVLJANjE POSLOVANJEM Akademske Master studije 3 semestra 2014.
FINANSIJSKI MENADžMENT, KONTROLA I MENADžERSKO RAČUNOVODSTVO Akademske Master studije 1 godina 2018.
INFORMACIONI SISTEMI I KVANTITATIVNI MENADžMENT Akademske Doktorat 3 godine 2014.
MENADŽMENT Akademske Doktorat 3 godine 2014.
MENADŽMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
MENADŽMENT I INFORMACIONI SISTEMI Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
Isturena odeljenja>