Univerziteti

Fakultet muzičke umetnosti

Kralja Milana 50
11000 Beograd
+381(0)11/2659-466
fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
www.fmu.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1937.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2017. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet muzičke umetnosti sa prebivalištem u Beogradu je državna ustanova osnovana 1937. godine. Danas na fakultetu radi 180 nastavnika i saradnika. Studijski programi su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom.

Nastava je organizovana na jedanaest odseka: kompozicija, dirigovanje, solo pevanje, klavir, gudački instrumenti, duvački instrumenti, muzikologija, opšta muzička pedagogija, poliinstrumentalni, etnomuzikologija i kamerna muzika. Na svim nivoima studija realizuje se 25 različitih studijskih programa.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
IZVOĐAČKE UMETNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
KOMPOZICIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
NAUKE O MUZIČKOJ UMETNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
DŽEZ I POPULARNA MUZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
IZVOĐAČKE UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2017.
KOMPOZICIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
MUZIČKA REŽIJA Akademske Master studije 2 godine 2020.
NAUKE O MUZIČKOJ UMETNOSTI (SA 4 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2017.
PRIMENJENA ISTRAŽIVANJA MUZIKE Akademske Master studije 1 godina 2020.
IZVOĐAČKE UMETNOSTI Akademske Doktorat 3 godine 2017.
KOMPOZICIJA Akademske Doktorat 3 godine 2017.
NAUKE O MUZIČKOJ UMETNOSTI: MUZIČKA TEORIJA, MUZIČKA PEDAGOGIJA, MUZIKOLOGIJA I ETNOMUZIKOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2017.
IZVOĐAČKE UMETNOSTI Akademske Specijalističke studije 1 godina 2017.
MUZIČKA TEORIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2017.
Isturena odeljenja>