Univerziteti

Fakultet medicinskih nauka

Svetozara Markovića 69
34000 Kragujevac
+381(0)34/306-800
dekanat@medf.kg.ac.rs
www.medf.kg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Šumadijski okrug
Godina osnivanja
1977.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2018. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu je državna visokoškolska ustanova na kojoj je od osnivanja diplomiralo preko 2.000 studenata. Fakultet studije organizuje na nivou osnovnih strukovnih, integrisanih akademskih i doktorskih akademskih studija. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti biomedicine. Pored obrazovanja studenata, fakultet se bavi i eksperimentalnim i kliničkim istraživanjima u oblasti medicine, farmacije i stomatologije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA Akademske Osnovne studije 3 godine 2018.
STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT Akademske Osnovne studije 3 godine 2018.
ISHRANA I SUPLEMENTACIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
MENADŽMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Akademske Master studije 1 godina 2017.
REGENERATIVNA MEDICINA Akademske Master studije 1 godina 2020.
DOKTORSKA ŠKOLA - MEDICINSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2017.
MENADŽMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
SPECIJALISTA FARMACIJE Akademske Specijalističke studije 1 godina 2017.
MEDICINA Akademske Integrisane studije 6 godina 2018.
STOMATOLOGIJA Akademske Integrisane studije 5 godina 2018.
FARMACIJA Akademske Integrisane studije 5 godina 2018.
Isturena odeljenja>