Univerziteti

Fakultet društvenih nauka

Bulevar umetnosti 2a
11070 Beograd
+381(0)11/777-77-00
office@fdn.edu.rs
https://www.fdn.edu.rs/fakultet-drust...
Matična ustanova
Univerzitet Privredna akademija
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2020.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Fakultet društvenih nauka (FDN) Beograd je jedinstvena visokoškolska ustanova u obrazovnom sistemu Republike Srbije i celog regiona. Koncipiran da odgovori izazovima 21. veka, modernim pristupom kroz jedinstven nastavni proces priprema sve svršene studente da stečena znanja odmah po diplomiranju lako i brzo implementiraju u praksi.

Svi studenti Fakulteta društvenih nauka, svih smerova, imaju organizovanu praksu tokom sve četiri godine studija, što je imperativ informatičke ere u kojoj živimo.

FDN i njegovi programi predstavljaju integralnu celinu određenih društvenih, ekonomskih, komunikoloških i menadžerskih naučnih disciplina u kojoj sinergija pojedinačnih disciplina rezultira u dodatoj vrednosti, novim i inoviranim znanjima i kompetencijama.

Ukratko, naši obrazovni programi objedinjuju najnovija interdisciplinarna saznanja u područjima ekonomije, digitalnih medija i komunikacija neophodnih za profesionalnu karijeru budućih diplomiranih ekonomista, menadžera u oblasti medija i marketinga, kao i eksperata iz oblasti komunikologije.

Fakultet društvenih nauka je omogućio studentima pohađanje nastave u najsavremenijim kompjuterskim laboratorijama, modernim salama i učionicama gde je akcenat na radu u malim grupama ili po potrebi individualnom radu sa studentima.

Osnovna vizija FDN-a je da svršeni studenti studijskih programa koji se realizuju na ovoj visokoškolskoj instituciji budu ambasadori praktičnog znanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Pažljivo odabran sastav profesora koji su angažovani na ovoj obrazovnoj instituciji omogućava budućim studentima da uče od vodećih stručnjaka, što je kvalitet više i garancija uspešnog završetka studija.

Fakultet društvenih nauka svojim studijskim programima orijentisan je ka zadovoljavanju savremenih, praktičnih i naučnih potreba mladih ljudi, koji žele da investiraju u primenjivo znanje, što je jedna od krucijalnih karakteristika modernog društva.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
DIGITALNI MEDIJI I KOMUNIKACIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
EKONOMIJA (2 MODULA) Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
DIGITALNI MEDIJI I KOMUNIKACIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
EKONOMIJA (2 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
Isturena odeljenja>