Univerziteti

Elektrotehnički fakultet

Bulevar Kralja Aleksndra 73
11120 Beograd
+381(0)11/3248-464
dekanat@etf.bg.ac.rs
www.etf.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1948.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2019. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Elektrotehnički fakultet (ETF) je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Fakultet organizuje nastavu na nivou osnovnih, master i doktorskih studija. Pored nastavnog rada fakultet je posvećen i naučno-istraživačkom radu.

Nastava se odvija na deset katedri:

Katedra za elektroenergetske sisteme
Katedra za telekomunikacije
Katedra za elektroniku
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Katedra za signale i sisteme
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku, Katedra za opštu elektrotehniku
Katedra za primenjenu informatiku
Katedra za energetske pretvarače i pogone i
Katedra za opšte obrazovanje

U sastavu ETF-a rade Edukacioni centar, Inovacioni centar i Računarski centar.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
SOFTVERSKO INŽENjERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2019.
NAPREDNE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI - ZSP Akademske Master studije 3 semestra 2019.
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>