Univerziteti

Ekonomski fakultet

Kamenička ulica 6
11000 Beograd
+381(0)11/30-21-222
dekanat@ekof.bg.ac.rs
www.ekof.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1937.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLjANjE I STATISTIKA Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLjANjE I STATISTIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
BANKARSKI I FINANSIJSKI MENADžMENT Akademske Master studije 1 godina 2020.
EKONOMIJA I MENADžMENT ENERGETIKE Akademske Master studije 1 godina 2014.
EKONOMSKA ANALIZA I POLITIKA (3 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
EKONOMSKA POLITIKA I RAZVOJ (3 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
KVANTITATIVNA ANALIZA (6 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI Akademske Master studije 1 godina 2020.
MEĐUNARODNI MASTER IZ KVANTITATIVNIH FINANSIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
MEĐUNARODNI MASTER IZ OPOREZIVANjA Akademske Master studije 2 godine 2020.
MEĐUNARODNI MASTER IZ OPOREZIVANjA Akademske Master studije 1 godina 2020.
MEĐUNARODNI MASTER IZ POSLOVNE INFORMATIKE Akademske Master studije 2 godine 2020.
MEĐUNARODNI MASTER IZ POSLOVNE INFORMATIKE Akademske Master studije 1 godina 2020.
MEĐUNARODNI MASTER IZ PRIMENjENE EKONOMIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
POSLOVNO UPRAVLjANjE (7 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POSLOVNE FINANSIJE (3 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
EKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLjANjE I STATISTIKA (3 MODULA) Akademske Doktorat 3 godine 2020.
POSLOVNO UPRAVLjANjE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
STATISTIKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
test test Osnovne studije testt test