Univerziteti

Ekonomski fakultet u Subotici

Segedinski put 9 - 11
24000 Subotica
+381(0)24/628-080
dekanat@ef.uns.ac.rs
www.ef.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Severnobački okrug
Godina osnivanja
1960.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Ekonomski fakultet – Subotica je akreditovan državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Ovaj fakultet se pored nastavne delatnosti bavi i naučno-istraživačkim i konsultantskim radom. Preko 30 godina svoje delatnosti ostvaruje na dve lokacije, u Subotici i u Novom Sadu. Fakultet organizuje studije na tri nivoa kroz: osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Fakultet je ostvario saradnju sa brojnim institucijama i ima potpisan veliki broj bilateralnih sporazuma sa institucijama iz celog sveta.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
AGRARNA EKONOMIJA I AGROBIZNIS Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
EVROPSKA I MEĐUNARODNA EKONOMIJA I BIZNIS Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
MARKETING Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
POSLOVNA INFORMATIKA Strukovne Osnovne studije 4 godine 2017.
POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
TRGOVINA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
AGRARNA EKONOMIJA I AGROBIZNIS Akademske Master studije 1 godina 2014.
EVROPSKA I MEĐUNARODNA EKONOMIJA I BIZNIS Akademske Master studije 1 godina 2014.
LOGISTIKA SISTEMA U EKONOMIJI Akademske Master studije 1 godina 2013.
MARKETING Akademske Master studije 1 godina 2013.
MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2013.
POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI Akademske Master studije 1 godina 2014.
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Akademske Master studije 1 godina 2013.
TRGOVINA Akademske Master studije 1 godina 2013.
FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE Akademske Master studije 1 godina 2014.
EKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
POSLOVNA EKONOMIJA I MENADŽMENT Akademske Doktorat 3 godine 2014.
POSLOVNA INFORMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Bujanovac AGRARNA EKONOMIJA I AGROBIZNIS Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Bujanovac MEĐUNARODNA I EVROPSKA EKONOMIJA I BIZNIS 4 Akademske Osnovne studije 4 godine 2018.
Bujanovac MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine
Bujanovac RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
Bujanovac FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Bujanovac MARKETING Akademske Master studije 1 godina 2016.
Bujanovac FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE Akademske Master studije 1 godina 2016.
Novi Sad AGRARNA EKONOMIJA I AGROBIZNIS Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Novi Sad EVROPSKA I MEĐUNARODNA EKONOMIJA I BIZNIS Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Novi Sad MARKETING Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Novi Sad MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Novi Sad POSLOVNA INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
Novi Sad RAČUNOVODSTVO I REVIZIJ Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Novi Sad TRGOVINA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Novi Sad FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Novi Sad AGRARNA EKONOMIJA I AGROBIZNIS Akademske Master studije 1 godina 2014.
Novi Sad EVROPSKA I MEĐUNARODNA EKONOMIJA I BIZNIS Akademske Master studije 1 godina 2014.
Novi Sad LOGISTIKA SISTEMA U EKONOMIJI Akademske Master studije 1 godina 2014.
Novi Sad MARKETING Akademske Master studije 1 godina 2014.
Novi Sad MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2014.
Novi Sad POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI Akademske Master studije 1 godina 2014.
Novi Sad RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
Novi Sad TRGOVINA Akademske Master studije 1 godina 2014.
Novi Sad FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE Akademske Master studije 1 godina 2014.