Univerziteti

Ekonomski fakultet

Đure Pucara Starog 3
34000 Kragujevac
+381(0)/34-303-500
ekfak@kg.ac.rs
www.ekfak.kg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Šumadijski okrug
Godina osnivanja
1960.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije
O fakultetu>

Ekonomski fakultet u Kragujevcu je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Osnovna delatnost je obrazovanje stručnjaka iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Ova institucija danas zapošljava 80 natavnika i saradnika na svim nivoima studija. Studijski programi su usklađeni sa modernim globalnim obrazovnim tokovima. Na osnovnim, master i akademskim studijama danas studira preko 3.800 studenata. Pored nastavnog programa Ekonomski fakultet se bavi i naučno-istraživačkim radom.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
EKONOMIJA I POSLOVNO UPRAVLJANJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
POSLOVNA EKONOMIJA I MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
POSLOVNA INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
EKONOMIJA I POSLOVNO UPRAVLJANJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
POSLOVNA EKONOMIJA I MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2014.
POSLOVNA INFORMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2020.
FINANSIJSKI MENADŽMENT JAVNE UPRAVE Akademske Master studije 1 godina 2018.
EKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
MENADŽMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>