Univerziteti

Ekonomski fakultet

Kolašinska 156
38220 Kosovska Mitrovica
+381(0)28/497-934
eko@pr.ac.rs
http://ekonomski.pr.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Kosovskomitrovački okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Visokoškolska jedinica van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica, Čačak
O fakultetu>

Ekonomski fakultet u početku je radio kao pravno odeljenje Pravno-ekonomskog odeljenja u Beogradu. U prvu generaciju 1961. godine upisano je više od 600 studenata. Godine 1971. iz Pravno-ekonomskog odeljenja formiraju se dva zasebna fakulteta koja rade u sklopu Univerziteta u Prištini. Osnovna delatnost fakulteta od njegovog osnivanja pa do danas je obrazovanje studenata i podsticanje naučno-istraživačkog rada u oblasti ekonomije. Studije se odvijaju na dva nivoa kroz osnovne akademske i master akademske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
MEĐUNARODNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Čačak POSLOVNA EKONOMIJA (4 modula) Akademske Osnovne studije 4 godine
Čačak POSLOVNA EKONOMIJA (4 modula) Akademske Master studije 1 godina
Čačak MEĐUNARODNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina
Čačak POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 3 godine