Univerziteti

Ekonomski fakultet

Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
18000 Niš
+381(0)18/528-601
ekonomski@eknfak.ni.ac.rs
www.eknfak.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1973.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Ekonomski fakultet u Nišu je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Nišu. Ova institucija je osnovana 1960. godine i obavlja veliki broj delatnosti obrazovnog, naučnog i istraživačkog rada. Fakultet organizuje osnovne, master i doktorske studije. Nastava se odvija preko predavanja i vežbi, seminarske nastave, konsultacija, stručne prakse, seminarskih radova i studija slučaja. Nastavni plan je usklađen sa Bolonjskim procesom što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Studijski programi koncipirani su u skladu sa najvišim svetskim i evropskim standardima.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
EKONOMIJA (7 MODULA) Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
OPŠTA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
POSLOVNO UPRAVLjANjE Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLjANjE Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
EKONOMIJA (7 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
EKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>