Univerziteti

Biološki fakultet

Studentski trg 16
11000 Beograd
+381(0)11/218-66-35
dekanat@bio.bg.ac.rs
www.bio.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Biološki fakultet je državni fakultet u sastavu Univerziteta u Beogradu. Pored kvalitetne i profesionalne nastave, fakultet omogućava i bavljenje naučno-istraživačkim radom i praktična istraživanja na terenu širom zemlje.

Pored delatnosti visokog obrazovanja koje ostvaruje kroz osnovne, master, specijalističke i doktorske akademske studije fakultet se bavi i naučno-istraživačkom, konsultantskom i izdavačkom delatnošću.

Studentima na raspolaganju stoje najsavremenije opremljene mikroskopske sale, kao i istraživački centri. Fakultet ostvaruje saradnju sa mnogobrojnim institutima i srodnim ustanovama.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
BIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
EKOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
MOLEKULARNA BIOLOGIJA I FIZIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
PROFESOR BIOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2016.
PROFESOR EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2016.
BIOLOGIJA (SA 15 MODULA) Akademske Doktorat 3 godine 2020.
EKOLOGIJA (4 MODULA) Akademske Doktorat 3 godine 2020.
MOLEKULARNA BIOLOGIJA (2 MODULA) Akademske Doktorat 3 godine 2020.
BIOLOGIJA (SA 3 MODULA) Akademske Specijalističke studije 1 godina 2020
GENETIKA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
IMUNOBIOLOGIJA SA MIKROBIOLOGIJOM Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
MIKROBIOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
ĆELIJSKA BIOLOGIJA I HISTOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2019.
Isturena odeljenja>