Univerziteti

Arhitektonski fakultet

Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
+381(0)11/322-52-54
fakultet@arh.bg.ac.rs
www.arh.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1948.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Arhitektonski fakultet u Beogradu je državni fakultet osnovan 1948. godine. Ova institucija je dala sedam članova Srpske akademije nauka i umetnosti i tri počasna doktora Univerziteta u Beogradu.

Jedna je od najznačajnijih obrazovnih institucija u oblasti arhitekture i kao takva predstavlja idealnu sredinu za razvoj profesija koja obuhvataju humanistički, umetnički i tehnološki delokrug.

Fakultet konstanto teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u jedistven evropski prostor visokog obrazovanja. Arhitektura i urbanizam utiču na razvoj društva na mnogo nivoa. Zbog toga, misija ovog fakulteta je obrazovna i vaspitna, inženjerska i kulturološka.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ARHITEKTURA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
ARHITEKTURA Akademske Master studije 2 godine 2014.
INTEGRALNI URBANIZAM Akademske Master studije 2 godine 2016.
UNUTRAŠNjA ARHITEKTURA Akademske Master studije 2 godine 2014.
ARHITEKTURA I URBANIZAM Akademske Doktorat 3 godine 2014.
ENERGETSKI EFIKASNA I ZELENA ARHITEKTURA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2018.
PROJEKTOVANjE I NASLEĐE Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
URBANA OBNOVA - GRADOVI U NOVOM MILENIJUMU Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
ARHITEKTURA Akademske Integrisane studije 5 godina 2014.
Isturena odeljenja>