Univerziteti

Akademija umetnosti

Đure Jakšića 7
21000 Novi Sad
+381(0)21/422-176, 422-177
aofarts@uns.ac.rs
www.akademija.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1974.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2017. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Akademija umetnosti je osnovana 1974. godine u Novom Sadu. Od tada se razvila u jednu od značajnijih umetničkih institucija u regionu. Akademija je osmišljena kao umetnička, obrazovna i naučna institucija savremenog tipa, bazirana na kombinaciji najnovije umetničke i naučne prakse, i oslanjajući se na najbolje primere globalne pedagogije u oblasti visokog umetničkog obrazovanja.

Katedre na kojima se odvija nastavni i umetničko istraživački rad su:

Katedra dramskih umetnosti
Katedra likovnih umetnosti
Katedra muzičkih umetnosti

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
AUDIO-VIZUELNI MEDIJI Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
GLUMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
GLUMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
DIZAJN VIDEO IGARA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
DRAMATURGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
ETNOMUZIKOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
IZVOĐAČKE UMETNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
KOMPOZICIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
LIKOVNE UMETNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
MUZIKOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
MUZIČKA PEDAGOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
MUZIČKA PRODUKCIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
MULTIMEDIJALNA REŽIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
AUDIOVIZUELNI MEDIJI Akademske Master studije 1 godina 2016.
GLUMA Akademske Master studije 1 godina 2015.
GLUMA Akademske Master studije 1 godina 2015.
DRAMATURGIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
ETNOMUZIKOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
IZVOĐAČKE UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2016.
KOMPOZICIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA DELA LIKOVNE I PRIMENJENE UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2017.
LIKOVNE UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2015.
MUZIKA I MEDIJI Akademske Master studije 1 godina 2015.
MUZIKOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
MUZIČKA PEDAGOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
MULTIMEDIJALNA REŽIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN Akademske Master studije 1 godina 2016.
PRIMENJENO POZORIŠTE Akademske Master studije 1 godina 2016.
DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI Akademske Doktorat 3 godine 2014.
ETNOMUZIKOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2016.
KOMPOZICIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
LIKOVNE UMETNOSTI Akademske Doktorat 3 godine 2014.
MUZIKOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
MUZIČKA UMETNOST - IZVOĐAČKE UMETNOSTI Akademske Doktorat 3 godine 2015.
PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN Akademske Doktorat 3 godine 2014.
SKULPTURA U TERAKOTI Akademske Specijalističke studije 1 godina 2017.
Isturena odeljenja>