Univerziteti

Agronomski fakultet u Čačku

Cara Dušana 34
32000 Čačak
+381(0)32/303-400
afdekanat@kg.ac.rs
www.afc.kg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Moravički okrug
Godina osnivanja
1978.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Agronomski fakultet u Čačku je državni fakultet osnovan 1978. godine. Ovaj fakultet je osnovan u sklopu Univerziteta u Kragujevcu. Uz Tehnički fakultet i Institut za voćarstvo ova institucija je postala jedan od osnovnih stubova visokog obrazovanja ove sredine.

Agronomski fakultet objedinjuje nekoliko biotehničkih oblati – opštu agronomiju, prehrambenu tehnologiju, voćarstvo i vinogradarstvo, zootehniku. Fakultet izučava i agroekonomiju kao društveno-humanističku nauku. Delatnost ovog fakulteta je orijentisana na: naučno-istraživački rad, nastavnu delatnost i primenjena istraživanja u praksi.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ZOOTEHNIKA Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
OPŠTA AGRONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
AGRONOMIJA: RATARSTVO I POVRTARSTVO, VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO, ZAŠTITA BILJAKA I ZOOTEHNIKA Akademske Master studije 1 godina 2015.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
AGRONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>