Vesti07.09.2022. 09:49

DUALNO OBRAZOVANJE U SRBIJI: Preko 8.000 učenika završilo školu po ovom modelu, mnogi se odmah i zaposlili

U Srbiji je kroz projekat “Dualno srednje stručno obrazovanje i obuka” za šest godina školu završilo 8.000 učenika, rečeno je na konferenciji za novinare u Privrednoj komori Srbije (PKS).

“Do sada je razvijeno 14 nastavnih planova i programa u vezi sa dualnim obrazovanjem. Počelo se sa trgovcima jer je tu primećen nedostatak znanja i radne snage u ovom trenutku. Nastavilo se preko montera elektorkokomunikacionih mreža, mnogo zanimanja u vezi sa mašinskom i elektrothničkom strukom”, rekao je direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u PKS Mihailo Vesović.

On je istakao da se trenutno u ovom programu školuje 3.000 učenika, da je 47 gradova i opština uključeno u projekat, kao i 94 škole i 300 kompanija.

“Najveći peoblem je nedostatak kvalitetnih kadrova. Potrebno je da stvorimo kadrove koji su korisni privredi i privučemo donatore i one koji žele da učestvuju u ovakvom programu, da objasnimo da dualna edukacija jeste odgovor na to šta privredi nedostaje u ovom trenutku”, rekao je Vesović.

Istakao je da je Zakon o dualnom obrazovanju, koji je donet u novembru 2017. godine, doprineo razvoju ovog projekta, kao i da je za pet godina saradnje sa Ministarstvom prosvete Srbije, Privredna komora uspela da temu dualnog obrazovanja približi kompanijama, ali i obrazovnom sistemu, đacima i školama koji su polaznici.

Potpredsednik Federalne privredne komore Austrije Filip Gadi rekao je da je projekat došao u “pravom trenutku” kada Srbiji i drugim zemljama nedostaje stručna radna snaga.

“Bitno je to što od preduzeća možemo da dobijemo povratnu informaciju šta je ono što je njima potrebno i koja znanja i sposobnosti treba da imaju učenici. Ono što je od odlučujućeg značaja za realizaciju dualnog obrazovanja jeste postojanje zakonskog okvira, kao i da se ovaj sistem prilagodi sa potrebama srpske privrede”, rekao je Gadi.

On je podsetio da je poslednjih godina oko dve milijarde evra uloženo kroz autrijske investicije u Srbiji, kao i da su kompanije sada sigurne da u Srbiji mogu da nađu adekvatnu radnu snagu.

Dualno obrazovanje u srednjim školama je predviđeno i za trogodišnje i četvorogodišnje programe.

Tokom pet godina od usvajanja Zakona o dualnom obrazovanju u Srbiji je razvijeno 65 obrazovnih profila, ukupno 10.500 učenika se školovalo po ovom modelu, a 150 škola iz 52 grada, odnosno opštine u Srbiji je uspostavilo saradnju po ovom modelu sa 700 kompanija. Od tog broja, prema rečima učesnika završne konferencije projekta “Dualno srednje stručno obrazovanje i obuka u Srbiji”, značajan broj učenika se zaposlio i 50 odsto njih je našlo posao u struci, od čega je 25 odsto zaposleno u kompanijama u kojima se realizovalo dualno obrazovanje.

Izvor vesti: Srbija Danas / Kurir