Vesti17.11.2021. 10:08

Državna matura kuca na vrata: Zakazana nova proba, ali jedna stvar brine svakog roditelja u Srbiji

Za april naredne godine zakazana je proba državne mature, koja treba da zameni prijemni na fakultetima 2024. godine. Prvo pilotiranje velike mature obavljeno je u oktobru prošle godine i na toj probi učenici trećeg razreda srednje škole nisu pokazali zavidno znanje.

U probi je učestvovalo oko 5.000 učenika. Gimnazijalci su iz matematike u proseku uspeli da reše dva od 20 zadataka, a đaci u srednjim stručnim školama jedan. Na testu iz srpskog jezika, gimnazijalci su uradili 35 odsto pitanja, a učenici stručnih škola 20 odsto. Prema oceni nadležnih znanje koje su učenici pokazali na probi državne mature je ispod očekivanog nivoa.

-Niski rezultati delom se mogu objasniti što je drugačiji format ispita za koji đaci nisu bili pripremljeni. Verovatno nisu bili mnogo ni motivisani s obzirom na to da proba nije bila obavezna, da to nije uticalo na školske ocene, te se nisu ni potrudili da pokažu koliko mogu. Nisu bili isti rezultati u svim predmetima, nije bilo isto u svim školama. Međutim, kada se sve sumira to su niska postignuća učenika- kaže za Euronews Srbija prof. Dragica Pavlović Babić, ekspert na projektu Državne mature.

ispit

Foto: Shutterstock

Projekat Državna matura finansira Evropska unija iz IPA fondova sa 3,7 miliona evra. Planirano je bilo da državna matura bude uvedena 2022. godine.

Pomeranje državne mature

U februaru ove godine Ministarstvo prosvete, odnosno Komisija za praćenje aktivnosti uvođenja državne mature u obrazovni sistem, koju je formirao ministar Branko Ružić donela je odluku da se završni ispit za učenike trogodišnjih srednjih stručnih škola realizuje školske 2022/23. godine, a opšta, umetnička i stručna matura školske 2023/24. godine.

Tada je obrazloženo da se rok pomera zbog epidemije virusa korona, jer uvođenje državne mature predstavlja veliku promenu u obrazovnom sistemu Srbije i zahteva temeljne pripreme svakog segmenta. Državnom maturom je predviđeno da đaci gimnazija polažu opštu maturu, stručnih škola- stručnu, a umetničkih -umetničku.

Na opštoj maturi, kada bude uvedena, polagaće se testovi iz maternjeg jezika, matematike i treći test će biti po izboru učenika sa liste opšteobrazovnih predmeta – strani jezik (engleski, italijanski, nemački, ruski, francuski, španski), istorija, geografija, biologija, hemija, fizika.

Planirano je da fakulteti odrede svoje liste predmeta koje će da boduju za upis i na osnovu toga koji fakultet žele da upišu đaci će da biraju koji predmet će da polažu kao izborni.

ispit

Foto: Shutterstock

Đaci koji idu u srednju stručnu školu, planirano je da polažu stručnu maturu koja podrazumeva test iz srpskog jezika, matematike i stručnog predmeta. Da bi upisali fakultet potrebno je da polože i test iz predmeta sa liste opšteobrazovnih koje će bodovati visokoškolska ustanova koju žele da upišu.

Umetnička matura podrzumeva test iz srpskog jezika, predmet sa liste opšteobrazovnih predmeta i umetnički nastavni predmet.

Iskustvo iz okruženja

Državna matura u Sloveniji uvedena pre 25 godina i kod njih maturanti više ne moraju da polažu prijemne za upis na fakultete, već polažu samo državnu maturu.

U Sloveniji postoje opšta i stručna matura. Na opštoj maturi polaže se pet predmeta – tri su obavezna i dva su izborna. U obavezne predmete spadaju maternji jezika, matematika i prvi strani jezik. Na izbornoj listi ima više od 30 predmeta. Stručna ima četiri predmeta.

Izvor vesti: Srbija Danas/Euronews