Vesti30.12.2021. 12:30

Detalji državne pomoći studentkinjama koje su trudne: Vlada poslala dopis visokoškolskim ustanovama

Svaki fakultet će sam odlučivati da li će, i na koji način, da proširi postojeće pogodnosti za studentkinje koje su u drugom stanju ili su se već ostvarile u ulozi roditelja.

To znači da se postojeći Zakon o visokom obrazovanju neće menjati, kako bi se uvele jedinstvene podsticajne mere za povećanje nataliteta, već je Vlada Srbije zaključkom preporučila visokoškolskim ustanovama da izađu u susret svim budućim majkama.

U Ministarstvu prosvete naglašavaju da studentkinje koje su zbog trudnoće, porođaja i nege deteta sprečene da prate nastavu, izvršavaju predispitne obaveze i polažu ispite, kao i studenti koji su postali roditelji, fakulteti treba da, izmenama svojih akata, omoguće polaganje ispita nezavisno od redovnih rokova.

Treba i da utvrde povoljnije uslove za upis naredne godine studija i omoguće produžetak rokova za završetak studija.

trudnica

Foto: Shutterstock

– Vlada je saglasna da se na fakultetima čiji je osnivač Republika studentkinje i studenti na koje se odnosi ovaj zaključak oslobode dodatnih troškova u vezi sa produžetkom rokova, ispitnih prijava i svih drugih izdataka koji proisteknu iz priznatih povoljnijih uslova studiranja najdalje do navršene 26, odnosno 28. godine života za studente integrisanih studija iz polja medicinskih nauka – kažu u Ministarstvu prosvete.

Prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu i profesor Ekonomskog fakulteta Branislav Boričić smatra da se državnim merama za podizanje nataliteta kuca na otvorena vrata ove visokoškolske ustanove.

– I do sada smo na Ekonomskom fakultetu imali svu moguću blagonaklonost prema trudnicama i porodiljama. Dodatni podsticaj je da one budu sada upoznate da mogu ova svoja prava da ostvare bez ikakvog ustručavanja. Mislim da bi svi fakulteti trebalo da izađu u susret studentima – kaže profesor.

Profesor naglašava da bi buduće mame na studijama trebalo da bez straha i stida ovo dožive kao svoje pravo.

Izvor vesti: Srbija Danas/Večernje novosti