Vesti11.10.2021. 08:48

Deluje li strogoća pozitivno na đake: Ko su nastavnici sa autoritetom, a koje školarci ne poštuju nimalo?

Pitanje autoriteta je tema o kojoj se često govori, među nastavnicima, učenicima i roditeljima. A šta je to uopšte autoritet?

Reč autoritet potiče od latinske reči autoritas, a označava ugled, dostojanstvo, uticaj zasnovan na ugledu, koristi se za osobe koje imaju ugled zasnovan na znanju i sposobnosti.

Počevši sa osnovnim značenjem ovog pojma dolazimo do toga, da se on vrlo razumljivo, veoma često vezuje za nastavnika, jer je njegova uloga i položaj u društvu upravo tako percepirana, kao nekog ko zbog svojih znanja i sposobnosti zavređuje ugled.

Nažalost, svedoci smo da se u savremenom dobu, ta dimenzija nastavnikove ličnosti urušava i možemo primetiti da u tom polju rada obrazovnih ustanova dolazi do ozbiljne promene, neki bi mogli reći i krize.

Zašto je to tako?

-Smatram da, osim društvenih promena koje utiču na zaokret u poimanju autoriteta nastavnika, značajnu ulogu igra i promena paradigme načina učenja i uloge nastavnika u tom procesu. Tokom veoma dugog perioda nastavnik je bio onaj koji svojim učenicima prenosi znanja i on je iz te perspektive imao eksluzivitet nekog ko poseduje znanje i poziciju da diktira uslove u kojima će se učenje desiti. Pojavom tehnologija i multipliciranjem izvora znanja, ta pozicija se nepovratno menja. Umesto pružalac znanja, od nastavnika se sad očekuje da bude moderator učenja, da učenike usmerava i vodi kroz proces učenja, motiviše i ohrabruje da istraju u svom radu. Takvom promenom, logično se menja i sam odnos nastavnika i učenika, od onog gde nastavnik govori, a učenik sluša, ka saradničkom odnosu, u kom se obe strane podešavaju tako da na najbolji način postignu zajednički cilj, a to je učenje – istakla je u tekstu za Zelenu učionicu master pedagog Aleksandra Krstić-Jović.

đaci

Foto: Shutterstock

Tranzicija između te dve, dosta različite, pozicije nije jednostavna i ne može se desiti odjednom, jer zahteva promenu brojnih aktera celog procesa. Čini se da ostaje veoma teško definisati koji su to elementi koji jednog nastavnika čine osobom od autoriteta. Promišljajući o tome, shvata se da je važno da se izbegne ona očekivana hipoteza, da su nastavnici koji su strogi i često primenjuju represivne mere u svom radu, upravo i oni za koje se smatra da imaju autoritet.

Najbolja ilustracija pogrešne percepcije takvog autoriteta jeste upravo završetak školovanja, kada ti nastavnici odjednom gube sredstva kojima su suvereno vladali u učionici i tada se odnos učenika prema njima naprasno menja. To su one situacije kada se strogi nastavnici čudom čude kako im se bivši učenici ni ne jave na ulici. U tom odnosu je očigledno da je navodno poštovanje bilo uslovljeno isključivo direktnom zavisnošću ocene i uspeha učenika od odnosa prema nastavniku.

Iz čega tačno proizilazi autoritet nastavnika u školi?

Kroz brojne razgovore sa kolegama i istraživanje različitih izvora, master pedagog Aleksandra Krstić-Jović došla je do nekoliko zajedničkih imenitelja koje smatra ključnim elementima autoriteta nastavnika, a to su:

● poštovanje

● samopoštovanje

● jasno definisana granice i pravila

● doslednost

● pravdenost

● poznavanje predmeta i odnos prema radu

– Da bi nas učenik uvažavao i poštovao, i posmatrao nas kao osobu od autoriteta, potrebno je pre svega da mu pokažemo da poštujemo njegovu ili njenu ličnost, sa svim različitostima koje to podrazumeva i u svim situacijama, i kada je uspešan, neuspešan, poslušan i neposlušan. Osim poštovanja koje ukazujemo učeniku, takođe je potrebno da imamo i visok nivo samopoštovanja i jasne granice kada je u pitanju odnos učenika prema nama. To znači da ćemo uvek reagovati na neadekvatno ponašanje usmereno na našu ličnost, uz visok nivo samokontrole i sposobnost obuzdavanja impulsa da reagujemo ishitreno i neprikladno – ističe u tekstu za Zelenu učionicu master pedagog Aleksandra Krstić-Jović.

đaci

Foto: Shutterstock

Jasno definisana pravila ponašanja i granice, kojih je potrebno da se pridržavaju svi akteri obrazovno-vaspitnog procesa su jako značajan element u regulisanju odnosa u učionici, a samim tim i odnosa između nastavnika i učenika. Svi volimo da funkcionišemo u poznatim i definisanim uslovima, pa tako nastavnik koji ume jasno da definiše okvire prihvatljivog ponašanja i istih se dosledno pridržava, uvek i jednako postupa sa svim učenicima, uživa veliko poštovanje svojih učenika i poseduje zasluženi autoritet.

Kompetentnost nastavnika za predmet koji predaje i posvećenost poslu koji radi su čvrsta osnova njegovog autoriteta, jer oni predstavljaju dleto u rukama umetnika koji svojom veštinom zavređuje poštovanje i divljenje.

 

 

Izvor vesti: Srbija Danas/Zelena učionica