Vesti20.12.2021. 12:04

Četiri ocene, komisija za veronauku i himna: Kakva su nova pravila školstva u Srbiji?

Imene u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja su pred poslanicima i oni bi trebalo o tome da raspravljaju ove sedmice.

Jedna od novina koje te izmene donose je da školska godina počinje 1. septembra izvođenjem himne Srbije, a ukoliko obrazovna ustanova ne izvede himnu predviđena je kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara, odnosno novčana kazna od 25.000 do 100.000 dinara za direktora ili odgovorno lice škole.

Dalje, predviđeno je da se učenik ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu u osnovnom i tri puta u srednjem obrazovanju, a ako je nedeljni fond časova obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas – najmanje dva puta u polugodištu.

Prema izmenama Zakona o srednjem obrazovanju, opšta, stručna i umetnička matura prvi put će biti organizovana školske 2023/2024. godine, što znači da će je polagati učenici upisani u srednju školu od školske 2020/2021.

Izmenama je predviđeno i da Ministarstvo prosvete treba da uspostavi informacioni sistem za sprovođenje ispita u kojem se, između ostalog, unose iskazane želje učenika za upis u srednju školu, odnosno fakultet.

škola

Foto: Shutterstock

-Obradu podataka vrši Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja – Centar za ispite, u svrhu pripreme i sprovođenja ispita, a podaci o rezultatima ispita dostavljaju se srednjim školama, odnosno fakultetima- ističe se u zakonskom predlogu.

Između ostalog, definisano je i da plan i program nastave i učenja verske nastave, na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica, po pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove odnosa sa crkvama i verskim zajednicama donosi ministar.

Organizovanje i ostvarivanje verske nastave prati Komisija za versku nastavu koju obrazuje Vlada na period od šest godina.

 

Izvor vesti: Srbija Danas