Vesti29.10.2021. 02:31

Budućnost koju ne smemo propustiti: Zašto je korisno dualno obrazovanje?

Promene na tržištu rada zahtevaju i nov pristup školovanju kadrova. Znanje i veštine sada su podjednako važne i zbog toga je dualno obrazovanje, odnosno učenje u školi i kompaniji, najbolji put da učenici postanu spremni za prvo radno angažovanje. Praktično iskustvo koje stiču tokom školovanja je od neprocenjive važnosti za njihov dalji profesionalni razvoj. Zato je značajno da što više kompanija otvori svoja vrata mladim ljudima i pomogne im da pronađu posao po meri.

Kao i drugi segmenti života, i tržište rada značajno se promenilo u poslednjih nekoliko decenija. Traže se nova znanja i nove kompetencije i zaposleni češće menjaju radna mesta i kompanije. Zbog toga je u sklopu reforme obrazovanja u Srbiji pre pet godina uveden nacionalni model dualnog obrazovanja koji doprinosi, pre svega, unapređivanju kompetencija mladih. Ono što je od posebnog značaja je da kvalifikacija stečena na kraju obrazovnog procesa zaista predstavlja odraz stečenih kompetencija, što olakšava zapošljavanje.

Kampanja pod nazivom „Znanjem menjamo sve(t)“, koju sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Delegacija Evropske unije u Srbiji, govori o rezultatima reforme obrazovanja u prethodnom periodu i kao važnu temu ističe dualno obrazovanje u Srbiji.

Šta je to dualno obrazovanje?

Najkraće rečeno, dualno obrazovanje predstavlja sticanje znanja u školi i u kompaniji, što znači da se plan i program nastave i učenja obavezno sprovode na ta dva mesta. U praksi to znači da znanja i veštine učenici stiču u školi kroz teorijsku nastavu i vežbe, dok je kod poslodavca „na delu“ učenje kroz praksu u skladu sa standardom kvalifikacije, planom i programom nastave i učenja.

posao

Foto: Shutterstock

Ovaj model obrazovanja uključuje dva glavna partnera: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privrednu komoru Srbije. Od ove godine u visoko obrazovanje uvodi se dualni model studija koji će doprineti zapošljivosti svršenih studenata, osavremenjavanju nastavnog procesa kroz saradnju sa privredom, kao i razvijanju preduzimljivosti, inovativnosti i kreativnosti studenata u procesu profesionalnog i karijernog razvoja.

Zašto je korisno dualno obrazovanje?

Dualni obrazovni profili su usklađeni sa potrebama poslodavaca i tržišta rada. U dualnom obrazovanju učenik ne radi, već uči kroz praktičan rad i upravo učenjem na takav način u kompanijama, srednjoškolci usvajaju praktična i primenljiva znanja i razvijaju veštine u realnom radnom okruženju i dolaze lakše do posla nakon školovanja. Kvalitet realizacije ovakvog vida učenja kod poslodavaca je u potpunosti siguran, jer kompanije koje su u ovom sistemu obrazovanja moraju da prođu akreditaciju, a njihovi instruktori brojne obuke za rad sa učenicima.

U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, on već u prvom razredu srednje škole ima priliku da počne da stiče praktična znanja u kompanijama. Takođe, i studenti koji završe studije po dualnom modelu značajno povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada i imaju veće šanse za zapošljavanje kod poslodavaca kod kojih su se obučavali, ali i kod drugih iz iste delatnosti.

pekara

Foto: Shutterstock

Gde je najzastupljenije dualno obrazovanje?

Prema podacima, u poslednjih pet godina kroz srednjoškolsko dualno obrazovanje, prošlo je deset hiljada učenika sa 54 različitih dualnih obrazovnih profila, u saradnji sa 880 kompanija i steklo različite praktične veštine. Dualno obrazovanje je najzastupljenije u sektorima auto, metalske i mašinske industrije, građevinarstva, drvne, prehrambene, tekstilne, turizma i ugostiteljstva, trgovine i saobraćaja. Postoje velike potrebe za profilima iz oblasti vazduhoplovstva, mašinske industrije i saobraćaja. Ukoliko se rukovodite potrebama privrede, procedura je takva da se učenik prvo upisuje u školu, a potom biva raspoređen kod poslodavca.

Škola je odgovorna i za deo plana i programa nastave i učenja koji se realizuje u školi i za deo koji se realizuje kod poslodavca. Važno je istaći da u Srbiji ne postoje „dualne škole” već samo dualni obrazovni profili, dok je Vazduhoplovna akademija u Beogradu jedina škola u kojoj su svi profili dualni. Osnivanjem Visoke škole strukovnih studija Vazduhoplovne Akademije, omogućen je kontinuitet školovanja u toj oblasti.

prodavnica

Foto: Shutterstock

Da li se odlučiti za dualno obrazovanje?

Potrebe poslodavaca se iz godine u godinu menjaju. Dualno obrazovanje je i uvedeno kako bi se stekla praktična znanja i kako bi se što bolje odgovorilo na potrebe tržišta rada. Jedna od prednosti dualnog obrazovanja, svakako je i lakše pronalaženje posla po završetku školovanja. Ovaj model obrazovanja omogućava sticanje, razvoj, ali i usavršavanje znanja i veština, posebno onih neophodnih za rad u savremenim kompanijama. Ujedno, ovaj model obrazovanja doprinosi većoj produktivnosti i jačanju konkurentnosti, kao i rastu i ekonomskom razvoju Srbije.

Izvor vesti: Srbija Danas