Vesti13.06.2022. 03:21

BORBA ZA BUDŽET: Vlada odredila broj budžetskih mesta za novu školsku godinu

Vlada Srbije izašla je u susret zahtevima fakulteta i odobrila približno isti broj budžetskih mesta za buduće brucoše, kako su fakulteti i predložili.

Takođe, visokoškolske ustanove dale su i predloge koliko mogu da upišu akademaca koji će sami plaćati školovanje, ali kao i svake godine najžešću bitku maturanti će voditi upravo za za ulazak na budžet.

Prema odluci Vlade Srbije, o trošku poreskih obveznika na šest državnih univerziteta – u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Prištini i na Univerzitetu umetnosti – na osnovne studije ove godine upisaće se 18.098 brucoša.

Kao i svake godine najvaće interesovanje vlada za Univerzitet u Beogradu, pa će naša najstarija i najtraženija akademska institucija upisati i najviše studenta. Tako će se na 31 fakultetu ovog univerziteta o trošku države školovati 9.683 akademca, dok je predlog da samofinansirajućih bude 4.670.

Ostali univerziteti u Srbiji školovaće približno isti broj akademaca kao i ranijih godina. Kragujevački univerzitet upisaće 2.607 studenta na budžet, a njih 1.092 bi trebalo da sami plaćaju svoje školovanje.

Univerzitet u Nišu o trošku države upisaće 3.206 studenta, a samofinansirajućih će biti 1.290.

U Novom Pazaru na budžet će biti upisano 684 akademca, a samofinansirajućih 305.

Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici upisaće 1.173 studenta o trošku države, dok će njih 470 trebalo da studira o svom trošku.

Za maturante koji su skloni umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu planirao je da na budžet upiše 278 akademaca, a samofinansirajućih će biti 148.

Univerzitet u Novom Sadu predložio je da se o trošku pokrajinskih poreskih obveznika školuje 4.949 studenta, a da njih 3.454 plaća troškove školovanja, a te kvote treba da usvoji Vlada Vojvodine.

Inače, ove godine upis i polaganje prijemnih ispita vraća se u normalu, nakon dve godine posebnih zadravstvenih mera zbog virusa korona.

– Upis će ove godine biti održan uobičajeno i u skladu sa datumima koji su definisani politikom upisa za školsku 2022/2023. – potvrđuje za “Novosti” prof. dr Dejan Filipović, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu.

– Istina je da su poslednje dve godine bile specifične, ali napominjem da je nastava u ovoj školskoj godini najvećim delom održavana uživo i da trenutna epidemiološka situacija dozvoljava da prijemni ispiti i upis proteknu kao u periodu pre kovida. Neki fakulteti su pripremnu nastavu održavali onlajn ili kombinovano, čime je pružena mogućnost svim zainteresovanim đacima da mogu da je prate. Jedan od zaključaka sastanka sa svim prodekanima za nastavu fakulteta Univerziteta u Beogradu i predstavnicima studenata je da se vraćamo uobičajenom načinu prijavljivanja i polaganja prijemnog ispita a zatim i upisa.

Ipak, i ove godine maturantima je ostavljena mogućnost da se prijave onlajn.

Kada je reč o upisnim rokovima, na Beogradskom univerzitetu prvi upisni rok počinje 22. juna, a kandidati treba da se prijave i predaju dokumenta do 25. juna. Prijemni ispiti planirani su od 27. juna do 1. jula, u zavisnosti od fakulteta koji rezultate treba da objave najkasnije 4. jula do 16 časova. Oni koji nisu zadovoljni imaju pravo žalbe, a konačna rang-lista biće istaknuta do 11. jula. Upis primljenih kandidata je od 11 do 15. jula.

Nakon upisa, fakulteti dostavljaju Univerzitetu izveštaj o upisanim studentima i slobodnim mestima za drugi upisni rok koji “pada” početkom septembra.

Dekani kažu da visokoškolske ustanove spremno dočekuju kandidate, a Elektrotehnički fakultet U Beogradu će zbog tradicionalno velikog broja prijavljenih maturanata i ove godine prijemni održati na Beogradskom sajmu.

Filološki fakultet, koji spada u one na kojim ostane mnogo praznih mesta, odlučan je u nameri da privuče što veći broj studenata.

– Nastojimo da učenicima ukažemo na širok spektar znanja i veština koje će steći na Filološkom fakultetu i koje će ih spremiti za izazove savremenog doba i raznovrsna zanimanja u mnogim sektorima – kaže za “Novosti” dekanka Iva Draškić Vićanović.

Inače, na fakultet mogu da se upišu svi koji su završili srednju četvorogodišnju školu, a na prijemnom se računaju bodovi na osnovu uspeha u srednjoj školi koji nosi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Oni se sabiraju sa bodovima sa prijemnog ispita gde se može osvojiti od 0 do 60 bodova. Za ulazak na budžet potreban je najmanje 51 bod, a za samofinansiranje 30 bodova. Međutim, to zavisi i od broja mesta na fakultetima, pa se događa i da brucoši sa većim brojem poena ne “upadnu” na budžet. Međutim, ukoliko je učenik na takmičenjima, domaćim i međunarodnim, u poslednje dve godine srednje škole osvojio jednu od prve tri nagrade – ne mora da polaže prijemni, njemu se upisuje maksimalan broj bodova, kao da je prijemni uradio bez greške.

A prijemni ispit, inače, ima svoja stroga pravila koja maturanti moraju poštovati.

Da bi pristupio polaganju, kandidat kod sebe mora da ima ličnu kartu ili pasoš, jer da bi ih dežurni nastavnici pustili da polažu, mora se prvo ustanoviti njihov identitet.

Potrebno je i da svaki kandidat ima kod sebe listić sa prijavnim brojem koji se dobija na prijavljivanju za prijemni.

Kandidat ne sme koristiti nikakva dodatna pomagala pri polaganju ispita.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na polaganju prijemnog ispita je 60 bodova.

DOKUMENTA ZA PRIJAVLJIVANJE
* Svedočanstvo za svaki razred srednje škole
* Diploma o položenom maturskom ispitu
* Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog
* Diplome sa takmičenja

DOKUMENTA ZA UPIS BRUCOŠA
* Overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta
* Izvod iz matične knjige rođenih
* Popunjen obrazac ŠV-20
* Indeks
* Dve fotografije formata 4,5 puta 3,5 cm
* Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa
* Dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće
* Dokaz o uplati naknade za centar za razvoj karijere

Izvor vesti: novosti.rs