Univerziteti

Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „Visan“ – Beograd

dr Anka Vojvodić
011/307-6470
skola@vzsvisan.com
www.vzsvisan.com
Matična ustanova
Univerzitet Privredna akademija
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>