Univerziteti

Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin

Đorđa Stratimirovića 23 Grad: 23000 Zrenjanin
023/565-896
office@vts-zr.edu.rs
www.vts-zr.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Srednjobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>