Univerziteti

Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad

Školska 1, 21000 Novi Sad
skola@vtsns.edu.rs
www.vtsns.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Akademija
Lokacija
Južnobački okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>