Univerziteti

Visoka strukovna škola za preduzetništvo Beograd

Karađorđeva 71, 11000 Beograd
011/3282-870
office@vssp.edu.rs
www.vssp.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Akademija
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Akreditovana
O fakultetu>